Monthly Archives: Juny 2008

Què està passant amb la Llicenciatura de Sociologia?

El proper Consell de Govern, el del dilluns 9 de juny, hi ha un punt molt estrany.

El punt és el 5.1 (http://magno.uab.es/o-coordinacio-institucional/CONSELL/Punt-05-1/Punt-05-1-Consell-Govern.htm)  i si toquem el document que hi ha adjuntat podrem veure que  el grau de sociologia apareix en l’annex (http://magno.uab.es/o-coordinacio-institucional/CONSELL/Punt-05-1/Punt-05-1_annex.pdf).

Aquest document serveix per aprovar el Grau de Sociologia, o sigui és perquè passem de ser Llicenciats a Graduats -com a la ESO-.

Ara bé, això encara no està aprovat ni a la junta de la Facultat, així doncs de que serveix la Junda de Facultat? Ens han preguntat als estudiants el que volem fer?

En referèndum el resultat va ser molt clar: el 98% dels estudiants no volien el nou pla d’estudis, que és el que permetrà definitivament aplicar el Pla Bolonya a la nostra facultat i fa que passem de ser Llicenciat a simples Graduats.