Daily Archives: 12 Novembre, 2008

CONTRA BOLONYA, OCUPEM LES AULES

Dilluns 17 de novembre la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ocuparan la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. El motiu d’aquesta tancada és denunciar l’actual situació a la Universitat Pública.

En els darrers mesos el moviment estudiantil ha mostrat el seu total rebuig a l’aplicació de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) i ha denunciat públicament la devaluació que està patint l’ensenyament superior a causa d’aquesta reforma:

 • Increment de taxes (1 crèdit Bolonya = 17,30€. Llicenciatura = 13€)

 • Avaluació continua. Incopatibilitat amb la vida laboral.

 • Reducció del coneixment. Per equiparar-se a la Llicenciatura/Diplomatura cal fer un postgrau (Preu públic: 1.500€ (oferta 10%). Preu privat: +4.000€ (Oferta 80%

 • El Grau UAB no té cap equivalència UE (UE és de tres anys, aquí de quatre).

 • No hi ha beques.

 • Pèrdua de la segona convocatòria.

 • Eliminació de titulacions.

 • Intervenció de les empreses a la Universitat (per cubrir el dèficit).

 • Congelació de sous.

 • No contractació de professores.

És per això que des de la CAF i el SEPC considerem necessari i obligatori l’obertura d’un nou canal de diàleg i debat que és materialitzarà amb la ocupació del proper dilluns.

Durant la tancada es realitzaran tallers, debats, videoforums,… sobre el panorama actual a la Universitat Pública i l’aplicació del Pla Bolonya.

La ocupació finalitzara amb l’acceptació, per part de la UAB, dels següents punts:

 1. La realització d’un referèndum vinculant el proper 25 de Novembre com a clar referent de democràcia i participació de tota la comunitat universitària.

 2. La retirada d’expedients i de processos judicials que s’utilitzen per reprimir el moviment estudiantil a la UAB

 3. El reconeixement del dèficit actual de la Universitat Autònoma de Barcelona.

TOTES JUNTES PODEM ATURAR BOLONYA

La CAF i el SEPC convoquen a tota la comunitat estudiantil el DILLUNS 17 de Novembre a 2/4 de 9 a la Plç cínica.