Monthly Archives: febrer 2011

Nova plataforma contra el nou Pla Docent

Arran de l’assemblea convocada avui s’ha decidit crear una nova plataforma anomenada Plataforma contra el pla docent que des de el deganat de la nostra facultat volen aprovar el proper 2 de març en junta de facultat.

Properament publicarem més informació sobre el nou pla docent i la plataforma però de moment podeu visitar el bloc:

http://noalpladocent.wordpress.com/

o al Facebook: http://www.facebook.com/pages/Plataforma-No-al-nou-Pla-Docent/102747469805476

també s’estan penjant noticies via twitter hashtag #uab #vagapolitiques #noalnoupladocent

El nou model de pla docent vol anular els horaris de tarda, ho permetrem?

Informació sobre el nou model del pla docent publicat al butlletí de la facultat

 

LA PROPOSTA DE NOU MODEL DE PLA DOCENT

El passat dilluns 31 de gener, l’equip de deganat va posar a consideració de la Junta de Facultat un projecte de nou model de Pla Docent per als Graus de Ciència Política i Gestió Pública i de Sociologia. Aquest model, que va obtenir un primer vist-i-plau majoritari, en cas de ser finalment aprovat, representaria un canvi de molta transcendència en els hàbits i rutines que hem seguit fins ara. L’abast dels canvis que introdueix el nou model de Pla Docent respon a la importància dels actuals desafiaments als quals ha de donar resposta un servei públic. I el primer de tots, el d’oferir la màxima qualitat educativa als estudiants. Com que un canvi d’aquestes característiques necessita, més enllà de la voluntat de l’equip de govern, el consens ampli de tota la Facultat, hem cregut convenient fer-ne una presentació completa per tal que tota la comunitat disposi de tota la informació, en faci un judici crític, s’evitin percepcions precipitades i errònies i, en definitiva, es puguin fer els suggeriments i les objeccions al deganat que es creguin oportunes.

Continua llegint