Monthly Archives: Novembre 2011

Comencem un curs potent amb la CAMPANYA ELECTORAL de la Facultat i la VAGA D’UNIVERSITATS del 17-N

Llegeix el nostre PROGRAMA ELECTORAL elaborat de manera participativa de cara a les ELECCIONS DE LA JUNTA DE FACULTAT del proper 10 de novembre, coincidint amb la FM UAB. Un programa que no es quedarà en quatre pamflets, sinó que defensarem a les aules i als carrers amb la participació de totes!

ASSEMBLEA DE POLÍTIQUES I SOCIOLOGIA
Qui som? Què fem?

L’Assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, és l’únic organisme on tots els estudiants poden fer sentir la seva veu i defensar els seus drets. El curs passat, gràcies a la mobilització i participació dels estudiants, l’Assemblea va impulsar la Plataforma contra el Pla Docent que va permetre mantenir el torn de tardes per a primer i segon.

A nivell de Campus, l’Assemblea de CCPP i Sociologia treballa amb la resta d’Assemblees de Facultat a través de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat, candidatura que compta amb la majoria de representants dels estudiants al Claustre de la UAB, que treballa activament en la defensa de la universitat pública i fomenta l’associacionisme estudiantil, així com l’ús del Campus UAB com un lloc de trobada entre estudiants impulsant activitats de caire reivindicatiu, de cultura popular i la Festa Major de la UAB.

HORARIS IRRACIONALS o HORARIS ASSEQUIBLES?

Des de l’Assemblea defensem la necessitat de la conciliació de la vida laboral i l’associacionisme amb la vida acadèmica per tal de permetre l’accés a la universitat a tothom qui ho vulgui sense tenir en compte els seus recursos econòmics i d’altra banda, permetre que els estudiants tinguin una implicació activa en el seu entorn tant de dins com de fora de la Universitat.

 • Treballarem per la recuperació i manteniment del torn de tarda per tots els cursos.

 • Vigilarem per una bona gestió dels horaris per tal que no hi hagi solapament d’assignatures.

 • Garantirem una franja horària lliure a tots els cursos per poder realitzar les assemblees i altres activitats de caire associatiu.

AVALUACIÓ CONTINUADA o AVALUACIÓ INCLUSIVA?

L’Assemblea veu la necessitat d’un model d’avaluació inclusiu, flexible i que sigui capaç de respondre a les diferents qualitats de cada estudiant i les seves capacitats materials. Per tal de poder extreure el major rendiment de cada alumne i poder garantir un ensenyament crític, lliure i científic.

 • Definirem un sistema que permeti la redacció dels plans d’estudis entre els professors i els estudiants que s’adapti a les necessitats d’ambdós col·lectius.

 • Vetllarem perquè els coneixements impartits siguin científics i crítics, i no dependents dels interessos del mercats.

 • Treballarem per la recuperació de les convocatòries de juny i setembre.

RETALLADES o CORRECTA GESTIÓ DELS RECURSOS?

Des de l’Assemblea sempre hem defensat un model d’Universitat pública i popular, i per tant ens oposem radicalment a les retallades impulsades des del Govern de la Generalitat, amb el suport del Rectorat i el Deganat de la nostra Facultat. D’altra banda, defensem una gestió eficient dels recursos disponibles encarats a la docència pública i no als Màsters i Postgraus privats i a l’aprofitament d’investigació per part d’empreses privades.

 • Engegarem i farem públic un recompte dels recursos humans i materials dels que disposa la nostra Facultat i on són dirigits.

 • Prioritzarem  la docència pública a l’hora de destinar els recursos de la Facultat per sobre d’altres tasques.

 • Impulsarem una declaració de la Facultat a favor de la lliure circulació del coneixement en contra de l’actual regulació de la propietat intel·lectual, que frenen el desenvolupament de les nostres disciplines.

 • Exigirem que en base de l’article 32.2 de la Llei de la Propietat Intel·lectual que permet l’ús i difusió de qualsevol obra sense permís del seu autor per a tasques docents,  que siguin penjats al Campus Virtual tots els materials, lectures i llibres necessitats pels alumnes.

 • Promourem que els plans docents es desenvolupin en funció dels recursos de la Facultat.

 • Ens oposem a l’augment de taxes, com a forma de suplir la falta de finançament de la Universitat.

 • Treballarem perquè no es produeixi cap acomiadament de treballadors del PAS i PDI per falta de recursos, donat que són una part fonamental per garantir un bon servei pels estudiants. 

 • Impulsarem una setmana de vaga en motiu de la Vaga d’Universitats del 17-N.

 

DEMOCRÀCIA DE FIRETA o PARTICIPACIÓ REAL?

L’Assemblea de Facultat té com a raó principal d’existència garantir la participació directa dels alumnes en tots aquells afers que els afecten i, per tant, denuncia les greus mancances democràtiques dutes a terme des del Deganat.

 • Mantenim que l’Assemblea de Facultat és l’òrgan de representació i participació legítim dels estudiants.

 • Vetllarem per una participació activa dels estudiants en els afers de la Facultat, i que les seves decisions siguin respectades.

 • Procurarem que la Facultat mantingui una pràctica correcta amb el seu posicionament contrari a les Retallades.

 • Continuarem informant periòdicament de les decisions preses a l’Assemblea i de les activitats i tasques desenvolupades.

 • Posarem en marxa mecanismes de transparència i accessibilitat per als estudiants, a tots els òrgans de la Facultat i a les decisions preses per aquests.

 • Defensarem activament el manteniment i l’ampliació de la capacitat de decisió  dels òrgans de govern de la UAB (Claustre) on els estudiants hi som legítimament representats i on l’any passat vàrem presentar un seguit de mocions contra l’augment de taxes de la UAB que varen ser aprovades pel Claustre i rebutjades posteriorment pel Rectorat.

PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA, REVOTA’T!

Vota l’Assemblea, l’única alternativa a la privatització.