Monthly Archives: Desembre 2012

Acta Assemblea Polítiques i Sociologia 12/12

Acta 12/12

Ordre del dia

1. Comissió economía i local d'estudiants

2. COA (comissió d'ordenació acadèmica)

3. Claustre

4. CAF

5. PUDUP

1. Comissió economia i local
– informe: s’han posat més antenes wi-fi a la planta -1 però continua sense funionar.
– el pressupost per netejar les pintades és extraordinari, es decideix demanar el detall de la despesa exacte.
– s’han de comprar 30 ordinadors nous,la despesa és de 9.000€
el deganat proposa destinar p’espai del local als alumnes de master i doctorat. alhora reobrir l’aula d’estudi i utilitzar aqest espai per a estudi,reunions i pseudo menjador amb microones,nevera,etc. Fent un nou reglament d’ús i funcionament. també ampliar la zona d’estudi al hall compartit amb economia =>es decideix fer una altra proposta:
– que l’espai de màster i doctorands sigui un dels seminaris no utilitzats al tercer pis doncs creiem que aquest espai físic sí és necessari pels estudiants de 3r cicle.
– mantenir els dos espais de local d’estudiants+sala d’estudi doncs considerem que un menjador no és compatible amb un espai d’estudi a més de ser necessària una sala on els estudiants ens poguem reunir en qualsevol moment sense haver de demanar permís a deganat per una aula.
– a més a més la despesa que suposarien aquestes reformes no s’adiu amb la mala situació econòmica de la facultat i la universitat en general.cal doncs autogestionar-nos.

assemblea extraordinària dimarts a la una al hall per parlar exclusivament de la gestió del local. (ernesto fa els passaclasse de la tarda,la laura fa un doodle per a organitzar-nos com i qui fa la resta).

2. COA (comissió d’ordenació acadèmica)

informe: el nivell d’abandonament és molt alt( 50% al grau de sociologia i 40% al de polítiques) és semblant a llicenciatura.
– el nombre de crèdits per alumne no ha baixat tot i l’augment de taxes.es decideix demanar les dades per escrit a més del nombre i tipus de beques demanades.
on si s’ha notat el descens de matrícules a causa de l’aument de taxes i la falta de beques ha estat als màsters oferts a la facultat. s’està fent un treball d’internacionalització.
– el deganat proposa ampliar a un grup més l’oferta docent de 1r i 3r als dos graus.
existeix coordinació entre profes de primer i segon.es decideix demanar el
mateix amb el segon cicle.
– homogeneització de les guies docents i traducció a l’anglès.
possible doble titulació per al curs vinent: ccpp+dret i ccpp+periodisme.es fara en cinc anys i mig i serien entre 330 i 360 crèdits.
– hi ha disconformitat amb el plantejament del treball de fi de grau i el deganat se’l replantejarà.

a portar a la junta:
-fer compatibles els horaris de classe amb les reunions tan de la junta com de les comissions.
– tot i estar d’acord amb l’ampliació de torns a primer i tercer cal restar atents per mantenir el torn de tarda i els desdoblaments en pràctiques i seminaris.

3. Claustre

– dijous és faràn passaclasses i es muntarà una taula informativa.

4. CAF
-diners fmuab: en disposarem abans d’acabar el semestre.
-valoració fmuab: s’accepta fer una reunió de valoració amb el virectorat un cop s’hagi tancat el retorn de les fiances. és farà un google docs per escriure-hi les diferents valoracions i discutir-les més endavant quan tinguem data de la reunió.
-renfe: es veu convenient deixar-ho per al segon semestre.
– el miki i la marinha van a la caf. (es proposa fer una rotació alternada a la caf per tal de poder cer un bon traspàs de la informació)

5. Pudup

– es desestima la proposta d’anar com a caf a la pudup,cal més participació directe de les assemblees i no es veu que aquesta mesura ho promogui suficient.
-possible pacte amb ERC sobre les taxes: no s’està d’acord amb un pacte ni amb una possible complicitat ja que les taxes són tan sols una part del problema de les universitats públiques, cal anar més enllà i denunciar la falta de qualitat docent i de beques,els acomiadaments,la precarització..
– s’entén que en el cas que es faci una reunió amb ERC cal mesurar bé quin rèdit polític i mediàtic se’n pot treure (portar el debat sobre la pública a l’agenda). en qualsevol
– cas és necessàri fer un comunicat explicant perquè.

– els punts vaga indefinida i altres es posposen per a dimecres vinent.

Acta assemblea del dia 05/12/2012

A partir d’aquesta primera acta que pengem, des de l’Assemblea de Polítiques i Sociologia, hem decidit penjar l’ordre del dia, l’acta  de cada assemblea i reactivar el blog en general per tal d’obrir i visibilitzar més l’activitat de l’APS a la resta de la facultat. Us animem a totes a participar cada dimecres a les 13:00h a l’aula 10. 

Acta 5/12

Ordre del dia

1.      Consell d’Estudiants

2.        PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública)

3.      Local d’Estudiants + Altres

1. Consell d’Estudiants

–        Es convoca un Consell informal, sense acords vinculants, només informatiu de les comissions que formen la Facultat i altres temes menors. El Consell formal serà dilluns 10 a les 13h.

–        Es parla del 15è juntari: empatat 2 dels Bloc, 1 de l’APS i 1 dels Independents. Proposem al Bloc que de forma consensuada li cedim als Independents per ser més representatius de l’estudiantat a la Junta de Facultat. El Bloc s’hi nega. Proposem que acceptin cedir el 15è juntari als Independents o l’Assemblea coparà tots els llocs a les comissions de la Facultat. La proposta, si accepten cedir el 15è juntari, és:

–        Comissió d’Ordenació Acadèmica: 3 APS (Laura Gené, Javi, Andreu) + 1 (Bloc o Independents)

–        Comissió Economia: 2 APS (Ernesto, Eduard)

–        Comissió Relacions Institucionals: 1 APS (Laura Ruiz) + 1 (Bloc o Independents)

–        Comissió Igualtat: 1 APS (Marta Mejías) + 1 (Bloc o Independents)

–        La Laura Gené i la Marta Mejías presenten la proposta al Jan Bosch del Bloc.

–         Sobre estratègia a seguir al Consell d’Estudiants: l’existència del Consell d’Estudiants va en detriment de l’Assemblea de facultat. Insistirem en fer-lo desaparèixer a mesura que es fa i fomentar la participació a l’Assemblea com a òrgan de representació dels estudiants, igual que passa a moltes altres Facultats i Universitats. Prioritat: Model Facultat de Lletres, on paren 2 cops al semestre per participar a les Assemblees. Proposarem en Junta parar 2 cops al mes.

2. PUDUP: Proposta de manifestació el 13D

–        La PUDUP no convoca, donat que no s’ha pogut baixar a temps a les Assemblees i preparar-la degudament. La informació va arribar molt tard.

–        No s’arriba a un consens sobre si donar o no recolzament donat el mal procediment de convocatòria i informació, però s’acorda reflexionar més endavant sobre la participació que té i ha de tenir l’Assemblea a la PUDUP.

3. Local d’Estudiants + Altres

–        Aspectes comunicatius: Es proposa donar vida al Blog i a les eines 2.0. El Bru i el Lucas s’encarreguen.

–        S’acorda penjar les actes per la facultat i les ordres del dia abans de l’Assemblea, per incentivar la participació.

–        Gestió del local d’Estudiants: s’acorda crear una comissió per fer una proposta d’ús. La Marta Mejías s’encarrega.

Propera Assemblea  12/12. Aula 10, 13.00