Category Archives: Plans d’estudi

Els màsters privats són el 80% de l’oferta de postgrau a la UAB i UB

A les universitats públiques avui dia conviuen, en cada cop més igualtat de condicions, els màsters públics i els privats (sense cap regulació ni control públic ni pel que fa l’accés, continguts, qualitat ni preu). Els privat es diuen “títols propis”, això vol dir que no més tenen validesa oficial al recinte de la universitat que l’expedeix. I prou.

Com és obvi, en plena aplicació de la reforma i sense recursos per portar-la a terme, els títols propis són una font d’ingressos extraordinària per a les universitats molt sucosa. I efectivament, des de fa un parell d’anys l’oferta de títols propis s’ha disparat. De fet la reforma de la universitat va començar -contra qualsevol criteri acadèmic o de sentit comú- pel sostre: pels màsters.

És obscè que els recursos, treballadors i instal·lacions públiques (pagades per tots i totes) es posin al servei de cursos als quals només poden accedir els que tenen diners o una hipoteca prematura, fins i tot a costa dels estudis públics.[1]

Però el cert és que, de tota la oferta de màsters i postgraus que ara hi ha a les dues universitats amb més estudiants del Principat, els màsters privats (”títols propis”) representen el 80% de l’oferta. O dit d’una altre manera, només el 20% dels màsters i postgraus tenen un preu regulat i un control dels continguts, accès i qualitat públics. En un món al qual les universitats públiques apostessin efectivament per allò públic no es pot concebre que una iniciativa elitista i mercantilista tingués aquesta presència creixent, més que res perque els treballadors, els recursos i les instal·lacions públics no han obtingut un recolzament extraordinari públic i perque són treballadors, recursos i instal·lacions que no s’han de posar al servei d’interessos privats o corporatius i menys encara, en detriment dels programes públics.


 

Antecedents

Feia uns anys, fer un màster tenia un cert caràcter extraordinari i es tenia molt clar que els màsters que tenien autèntiques perspectives laborals eren els que costaven “més d’un kilo“. Els estudiants sense recursos i amb bons expedients acadèmics que volien continuar la seva formació, optaven pels programes de doctorat (públics, encara que més cars que els estudis de llicenciatura). Si volies fer un màster, t’ho pagaves tu. Si volies fer el doctorat, demanaves una beca d’excel·lència en funció del teu expedient (que no té en compte els teus ingressos ni la teva possibilitat per a la dedicació a temps complert). Les beques pels excel·lents són tan reduïdes que fins i tot alguns departaments han hagut d’elevar queixes perque, p.e., la primera persona de la promoció d’una titulació va quedar exclosa del programa, és a dir, el millor o la millor estudiant de l’any no era suficientment selecte per aquest programa de beques. Fins aqui la situació ara.

El creixement del mercat de serveis educatius és notori: a nivell mundial, la despesa pública en educació en el 2005 va ser de dos bilions de dòlars, més del doble que el mercat mundial de l’automòbil[1]. En el 2025, 160 milions de joves cursarà estudis superiors en tot el món. Actualment són 84 milions.[2] El mercat de les universitats europees en el 2005 va anar de 600 bilions d’euros.[3] la qual cosa fa que els capitals vulguin treure’n profit. I aquí apareix la reforma de la universitat, i dels sistemes educatius públics en general, un àmbit dins del qual la iniciativa privada no havia pogut fer negoci obertament… fins ara.

La filosofia dels enginyers de la reforma

El raonament és esplèndid. D’una banda reduïm els continguts dels estudis (tothom sap que qui sap menys, sap fer menys coses i és més fàcilment substituïble, per tant és un treballador més barato). D’altra banda, induint a la gent a que acumuli títols, perque, al cap i a la fi (i això és cert) un titulat universitari té una millor inserció laboral que una persona sense titulació superior.

Si un Govern considera que és bo per a la seva economia i desenvolupament social que la seva població estigui formada cultural, humana i professionalment, és lògic que es preocupi de garantir que l’accés al “saber” sigui el més universal possible, i per sobre de tot, que la gent amb capacitats i interès no quedi enrere o fora del “saber” perque ha nascut en una família sense recursos.

D’altra banda, és obvi que els empresaris necessiten treballadors que sàpiguen treballar i d’allò del que treballen. Aquest “saber” té una vessant transversal i una altre específica (de la empresa, del sector o del centre concret). A l’empresa no li cal que sàpigues molt de programació, sinó que sàpigues fer servir el programa de l’empresa. Tampoc li cal que sàpigues literatura o entendre un diari, o ni tan sols la normativa laboral que et protegeix. Tampoc li interessa que sàpigues com funciona tot el procés de producció, sinó que sàpigues del lloc a on estàs i, en tot cas, que tinguis capacitat “per adaptar-te” si et canvien de funció o de lloc. Aquesta formació específica, subordinada a les necessitats de la empresa, normalment qui hauria de pagar-la és la empresa, al cap i a la fi, els beneficis que produirà aquest treballador específicament qualificat a l’empresa seran per a l’empresa, no especialment ni per ell ni especial o directament “per al conjunt de la societat”.

Si ets empresari de beneficis a curt termini, que voldries? Estalviar el màxim. Doncs, d’una banda si faig servir les instal·lacions de les universitats públiques m’estalvio una pasta (en formació i en investigació, que l’avarícia no coneix límits). D’altra si faig als futurs treballadors que es paguin la formació, m’estalvio un munt i a sobre, fins i tot, faig negoci.

I el govern que en diu de tot això? Amén[4]. Hem d’adaptar la universitat a les “necessitats de la societat”. Com si ara el problema de la inserció laboral dels joves fos la manca de formació i no les pèssimes condicions laborals a les quals accedeixen i d’altra banda, la polarització de la creació de llocs de treball[5]: molt pocs ultra qualificats, un munt sense qualificació. És el miracle de l’economia hostalera i de la construcció. Cal que els estudiants acumulin títols o que es canviï el model productiu i protegir els drets del treballador? Qui és el responsable?

Llavors, per induir a la gent a percebre la necessitat d’aquesta formació extra i ultra-cara, rebaixem els continguts del grau i donem les atribucions de les antigues llicenciatures als postgraus i màsters. I si col·labora una entitat privada, benvinguda!, ens donarà l’oportunitat de fer treballar sense contracte als posseïdors d’un flamant títol de màster (pràctiques en empresa) i a més a més, retallen el que a l’empresa realment no l’interessa, que això és la “professionalització”.

Com a transició, posem els “màsters oficials” i diem que tenen preu públic. Malgrat que sovint estan repetint els continguts que ara es fan al quart curs d’una llicenciatura, els crèdits costen el triple que els estudis previs. I això no ha fet més que començar, perque el sostre del preu serà el cost real dels estudis (art. 81.b. LOU), amb la qual cosa l’educació és com una mercaderia més, això si, no es pot treure profit obertament.

I malgrat que induïm a la gent a fer el màster, no fem cap programa de beques públiques extraordinàries per tal de crear al menys, un mínim d’equitat social per accedir a més coneixements, o una millor qualificació professional. Això si, els Governs t’ofereixen sucosos crèdits dels fons públics, gestionats pels mateixos bancs que fomenten la reforma (Banc Santander, la Caixa, Caixa Catalunya, …) perque “tothom tingui les mateixes oportunitats”. De les beques, el Secretari d’Estat d’Universitats ha parlat clar i net: “El grado debe ser con becas y el máster con créditos-renta[6]. Sobre l’extensió del nombre de beques ni tan sols als graus, només hi ha bones paraules… i a sobre, com que hi ha crisi el dèficit públic amenaça amb crèixer i a més a més, el tractat de Maastricht impedeix un endeutament per sobre del 3% del PIB… i pot ser l’educació superior no és la prioritat ni abans ni ara. Tampoc hi ha la intenció, ZP, CiU i el tripartit també menteixen.


[1] Financial Times, 12/09/2005

 

[2]“The Knowledge web, People power fuel for the new economy” (2000), estudio realitzat per la banca Merryl Lynch.

[3] Financial Times, 12/09/2005. Totes aquestes dades estan extretes de Carreras, Urbàn & Sevilla (2006)

[4] La LOU del 2001 va aprovada per la majoria absoluta del PP al Congrès, amb la negativa del PSOE. ZP va proclamar als quatre vents que ell canviaria la cosa, perque aquesta reforma era innaceptable pel contingut i la forma. Cinc anys desprès, el PSOE va aprovar la modificació de la LOU, amb el suport de tots els partits polítics. Si al 2001 es va presentar fins i tot un recurs d’incostitucionalitat contra la LOU, la modificació no altera els eixos bàsics de la refoma i l’empitjora en alguns aspectes. Només s’ha millorat parcialment diverses figures laborals, però la filosofia i pràxis de fons no és diferent de la del PP. CiU, PNV, ERC, ICV, IU, van aprovar al parlament la nova llei.

[5]España no aprovecha a sus titulados: Más de un tercio de los universitarios de 25 a 64 años trabaja en empleos que no precisan alta cualificación – Sólo Irlanda y Estonia sacan peor rendimiento a sus titulados”. El PAÍS 12/04/2008

[6] Entrevista a Màrius Rubiralta, exrector de la UB, nou Secretari d’Estat d’Universitats. EL PAÍS 14/07/2008.


[1] Siguin grau, siguin llicenciatura, siguin màsters oficials, donat que hi ha competència objectiva per espais, materials i docents.

 

L’ACUP reconeix que el grau equival al primer cicle de les antigues llicenciatures

El material divulgatiu de l’Associació Catalana d’Universitats il·lustra gràficament la devaluació de les llicenciatures i diplomatures en els nous graus.

Font: Díptic Associació Catalana d’Universitats Públiques

 

Els estudiants de nou ingrés a les universitats catalanes han rebut amb les seves carpetes i informació per a la matriculació un díptic a on es reconeix que els graus bolonyesos tenen equivalència amb el primer cicle d’una llicenciatura i no amb la llicenciatura completa, tal com han estat defensant diverses autoritats acadèmiques i “experts” en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

El grau que en teoria substituirà les actuals llicenciatures i diplomatures constarà de quatre anys (i dels dos o tres corresponents al primer cicle). L’estudiant que vulgui assolir un nivell de coneixement i atribucions professionals equivalents als d’una diplomatura o llicenciatura haurà de fer un màster d’un o dos anys.

L’establiment de la nova arquitectura acadèmica no només suposa un allargament artificial de l’etapa “generalista” dels estudis superiors sinó que a més a més suposa un encariment de l’accés als coneixements de les llicenciatures, donat que els preus establerts per als màsters tot i ser públics- és a dir, publicats al BOE i al DOGC- tenen consideració d’estudis de postgrau i per tant, el preu del crèdit es triplica (10.60€/crèdit en la llicenciatura i 29.82€/crèdit al màster). [Per + detall: veure “Com es fixa preu estudis universitaris?”]

La divulgació del pamflet de l’ACUP (que curiosament repeteix el format i preguntes de nombrosos materials dels estudiants que lluiten contra aquesta reforma) coincideix amb la notícia a TV3 de que els graduats en Dret no podran accedir directament a l’exercici professional com fins ara podien els llicenciats, donat que “els quatre anys no garanteixen el nivell de coneixements requerits”, per tant s’establirà com a obligatòria la realització d’un màster per completar el que abans oferia la llicenciatura, segons les declaracions d’experts en dret recollides al reportatge. Aquesta restricció de competències professionals també es produirà pels estudis de magisteri als quals se’ls exigirà la realització d’un màster per a la docència d’una durada i cost molt superiors a l’actual Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP, no requerit per a diplomats en Magisteri). Si el CAP no garanteix una sòlida formació pedagògica, el Màster que el substituirà no compta amb gaires adeptes, fins i tot el Rector de la Universitat Complutense ha demanat al Ministeri la seva retirada.

D’altra banda, la notícia sobre els estudis de Dret contrasta amb l’anunci de fa uns mesos de Regne Unit, Alemanya i Itàlia d’excloure els estudis de Dret, Arquitectura i Medicina de l’estructura de l’EEES, pels mateixos arguments citats: no es garanteix una formació solvent.

Links Relacionats:

Com es determina el preu dels estudis universitaris?

La Ministra i les properes matrícules

Informació sobre la UAB i els preus per l’any vinent

EEES. Crònica d’un fracàs anunciat (II). Pla d’Estudis de Sociología (UAB)

Desprès de la publicació del Segon Informe de Seguiment de les Proves Pilot dels Graus a diferents facultats de la UAB, arriven reformes dels plans d’estudi que, lluny de criticar efectes que ja preveien els estudiants i professors crítics amb la reforma, es reafirmen en la seva inevitabilitat.

Parlem, p.e. de l’increment de la taxa d’abandonament dels estudis universitaris. Al juliol, la Comissió de Seguiment de l’EEES a la UAB va emetre un segon informe sobre la percepció de la reforma al campus per encàrrec del Claustre General. Les conclusions de l’informe són clares i confirmen el que les assemblees d’estudiants venien anunciant des de fa anys. Hi ha un rebuig unànime a la implementació “a cost zero” de la reforma entenent que la prova pilot han suposat una sobrecàrrega a gestió acadèmica, al professorat i a l’estudiantat no reconeguda laboralment i amb una més que dubtosa millora del rendiment i de l’aprenentatge: “Els tres col·lectius (estudiants, professorat i personal d’administració i serveis) valoren negativament l’increment de l’esforç que suposen les noves metodologies. Bona part de l’increment i sensació d’excés de feina es deu a un abús del nombre de treballs, dels quals no sempre se’n treu el profit suficient.” […]Es perceben dubtes entre el professorat sobre si els nous mètodes d’ensenyament “entrenen” més que “ensenyen”. D’altra banda es registra un increment de l’absentisme estudiantil a les aules relacionat amb la incompatibilitat entre els estudis i el treball remunerat, preocupació reiteradament manifestada a les taules rodones, entrevistes i enquestes en que es basa l’estudi.

Fullejant la proposta de nou pla d’estudis de la UAB per a Sociologia (una de les titulacions pilot incloses a l’informe) recull dades de l’Oficina de Gestió de la Informació de la UAB a on, curiosament només s’esmenten dades de graduació i d’abandonament d’estudis prèvies a la implantació de les proves pilot (van començar al curs 2003-2004), la qual cosa no deixa de sorprendre tenint indicis de que, pot-ser, la situació ha empitjorat…

Pel que fa a la taxa de graduació (quants dels van entrar i finalment es treuen el títol):

“De acuerdo con la información disponible en la Oficina de Gestión de la Información de la UAB, esta tasa ha oscilado entre el 17% y el 34% a lo largo del período transcurrido entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003. El último dato precisamente es el más negativo”. És per això, que l’objectiu que es proposa el nou pla d’estudis és una taxa de graduació del 30%”. Poc ambiciòs podriem dir.

Pel que fa a la taxa d’abandonament: “De acuerdo con la información disponible en la Oficina de Gestión de la Información de la UAB, el valor mínimo de esta tasa ha sido 33% y el máximo 55% entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003. De nuevo, el último dato precisamente es el más negativo, y refleja en este caso una tendencia común a muchas titulaciones de la misma universidad.”

Amb la qual cosa, sembla “raonable”  una taxa d’abandonament del 40% !!!

El que és encara més curiós és com, una titulació consagrada a l’estudi de les desigualtats socials i que encara conserva una línea d’especialització en sociologia de l’educació, dóna com a explicació de la taxa de graduació i de la taxa d’abandonament la “desorientació” dels estudiants de batxillerat i, en segon lloc, que un percentatge no determinat d’estudiants estudia i treballa simultàniament[1]…cap menció a l’absència de beques o a que les noves titulacions fan que sigui més important seguir regles que no pas aprendre…, sovint en contradicció amb jornades laborals de subsistència, com reflecteixen moltes de les opinions de l’informe de seguiment de l’EEES.

NOTA: Les cites són en castellà perque, donat que hi ha pressa la UAB no es pot permetre el luxe d’anar traduïnt de llengües minoritàries a la llengua de l’imperi quan d’això depèn tramitar el més aviat possible els plans d’estudi i treure subvencions simbòliques.


[1] “Observamos dos factores que podrían explicar esta realidad. En primer lugar, para los estudiantes de bachillerato y de primer curso, es muy difícil predecir en qué consisten los estudios en sociología. Aunque se observa un cierto interés de estudiantes mayores de 25 años, éstos todavía son un colectivo muy reducido en la Facultad. Por tanto, este contexto propicia que muchos estudiantes revisen su primera elección después del primer curso. En segundo lugar, una gran parte del alumnado de sociología termina sus estudios en seis o siete años (en lugar de los cuatro o cinco que contempla la tasa) porque combina la carrera con un empleo”.

 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE BOLONYA

article extret de La lluita contra Bolonya a la UAB

MODIFICACIÓ DE MATRICULA: NEGOCI PERFECTE

Des de fa anys es denuncia la pujada any rere any dels preus i taxes acadèmics per sobre de l’IPC i per sobre de la pujada dels salaris. És l’eina per a crear un lliure mercat de l’ensenyament superior.

Encara hi ha qui parla de que les beques pluran del cel com el manà diví. Al planeta terra els estudiants cada dia veuen com les beques no existeixen, i cada cop és més impossible compatibilitzar els experiments de disciplinament inútil (en termes pedagògics) a les aules amb una font d’ingressos pròpia.

La supressió progressiva de la segona convocatòria a moltes titulacions converteix el recàrreg per a segona matriculació en una eina generosa per solventar els dèficits universitaris. Enguany el recàrrec per segona matriculació és del 40%, ni més ni menys.

A destacar el fet de que tot i que cada cop que un estudiant s’apropa a secretaria ha de treure la tarjeta (és a dir, la tarjeta-carnet d’estudiant) i que malgrat que t’ho fas pràcticament tot tu (des de l’obertura del teu expedient fins la matriculació) la relació client no és gens perfecta: no tens cap garantia ni et tornen els diners si no estàs satisfet.

A la UAB ara s’obre el periode d’alteració de matricula. Moltes facultats s’ocupen d’informar de detalls sobre el preu i els requisits i obliden mencionar que les exempcions de pagament incloen, p.e. aquells canvis derivats d’errades imputables a la pròpia universitat (conquesta de l’Ass. de Lletres).

Aqui pots consultar-ho.

A sota els links oficial amb els preus de les gestions i matriculacions de la UAB per enguany i sobre la morositat de l’expedient acadèmic.

MATRICULACIÓ CIRCUIT DE PAGAMENTS UAB.

TAXES ACADÈMIQUES UAB 2008/09

Com es determina el preu dels estudis?

Article extret de EspecialBolonya.wordrpess.com

Què està passant amb la segona convocatòria?

La segona convocatòria no és cap tonteria. És un dret conquerit pels companys dels anys 80 per tal d’afavorir l’assoliment dels continguts de les matèries més enllà de d’una situació concreta o excepcional – impossibilitat de seguir el curs normal escolar, accident, malaltia, situació laboral o vital precària, …-. És un dret que es va batallar al carrer, a les universitats i amb vagues. La volen fer desaparèixer, com si res sota el fals argument de “l’avaluació continuada”.

El dret es tradueix a la teva butxaca: Una persona que aprovi a la segona matriculació haurà de pagar un total de 187€ (llicenciatura/diplomatura) o 249€(grau bolonya). Si tingués encara segona convocatòria, la cosa sortiria per 78€ (llic/dip) o 104€ (grau).

Durant anys els estudiants de secundària, universitaris i moviments progressistes defensaven el dret a l’avaluació continuada com una eina d’avaluació que tenia en compte no només la capacitat de retentiva sinó el treball al llarg del curs, el progrés de cada estudiant. Aquesta defensa es feia en un context de classes magistrals, autoritàries i models d’examen memorístic i a una sola carta: l’examen final.

La lluita estudiantil va portar que les matèries anuals, tinguessin un parcial semestral, un de final i la segona convocatòria, una segona oportunitat. Aquest model també existia a secundària. Fins i tot, diverses universitats donaven l’opció d’ajornar la segona convocatòria del setembre a desembre (havies d’escollir, això sí, entre una de les dues segones convocatòries). Amb el pretext de l’avaluació continuada moltes universitats han deixat la segona convocatòria a la voluntat de cada docent. La UAB també.[descarrega normativa]

No oblidem que, tot i negar-te el teu legítim dret a una segona convocatòria sencera (no vinculada a la primera) , no deixen de passar-te el rebut de dues convocatòries i que fins i tot al teu expedient sortirà aquesta segona convocatòria negada com a “no avaluable”. Mireu el que diu la UAB:

 

I tampoc hem d’oblidar que la pèrdua de la segona convocatòria suposa una creixement de les segones i terceres matriculacions… amb recàrrecs successius del 40% i del 65% a partir de la tercera matriculació.

[llegir article 6 Decret Preus Generalitat]

[descarrega sencer Decret Preus Generalitat]

[descarrega taula]

 

Fem comptes:

Una materìa quatrimestral estàndard pot tenir perfectament uns 6 crèdits. El preu mitjà del crèdit (de llicenciatura/diplomatura) és de 13 €/crèdit. Pel que fa als plans d’estudi de grau bolonya, tot i que el ECTS no equival ni molt menys a un crèdit normal, la majoria dels plans d’estudi han conservat la càrrega inicial per a la majoria de matèries… Per facilitar la visualització considerem que una assignatura bolonya té 6 crèdits ECTS. Fem dues taules perquè el preu del ECTS no és el mateix que del crèdit normal.

Una persona que aprovi a la segona matriculació haurà de pagar un total de 187€ (llic/dip) o 249€(grau). Si tingués encara segona convocatòria, la cosa sortiria per 78€ (llic/dip) o 104€ (grau).

 

Però què carai és aquesta avaluació continuada?

L’avaluació continuada pretén tenir en consideració l’evolució de l’aprenentatge. Per tant no és avaluació continuada un conjunt de proves disperses des de principi de curs que totes fan mitjana.

De fet el que es demanava era la diversificació de les mètodes d’avaluació, que es tingués en compte altres mitjans de fer servir el coneixement no només la capacitat memorística… de fet l’alternativa més defensada a l’examen ha estat històricament el treball, el treball en grup….

 

I per què, llavors, no ens agrada l’avaluació continuada de Bolonya?

Perquè és una mentida disfraçada de llenguatge progre.

La concepció que té el professorat universitari actual sobre l’avaluació continuada s’assembla més a una “vigilància i control” continuat, al qual subordinen el procés d’aprenentatge i en el qual sotmeten a l’estudiant a un ritme estàndard de treball que no respecta ni la seva rapidesa per a l’assimilació del coneixement ni la possibilitat de que l’estudiant tingui autonomia per organitzar-se el temps per estudiar, complementar, alterar l’ordre d’estudi de la matèria o fins i tot, prioritzar diferents matèries segons les seves necessitats. No.

Com que la finalitat dels nous estudis universitaris és fabricar estudiants obedients i productius i barats l’assumpte resideix en la teva capacitat per seguir una disciplina que no et respecta com a persona adulta amb una vida pròpia més enllà dels estudis (obligacions familiars, laborals, afectives, esportives, socials…) ni com a persona adulta amb capacitat per distribuir el teu temps i tenir la possibilitat d’escollir avaluació continuada o avaluació final.

 

Un exemple (com qualsevol altre):

2008.Campus Mundet, Universitat de Barcelona. Ciències de l’Educació.

Una de les coses a avaluar és “la capacitat per a treballar en grup”. Com s’avalua això? Amb el resultat del treball? Amb la soltura de cadascú dels membres per a expossar el que han aprés o què ha aportat cadascú a la feina? No. La professora de la matèria en qüestió obliga a que els diàlegs dels membres del grup es facin al fòrum del Campus Virtual, identificats amb nom i cognom sempre i ella, com a vigilant sense treva mirarà què dieu cadascú, de què parleu i com ho feu. Això té alguna cosa a veure amb el teu aprenentatge com a mestre? NO. Té a veure amb la teva capacitat d’autocensura i de no parlar “a la feina” d’altre coses com p.e. si avui estàs menys productiu perquè vas anar al cinema o a fer una birra, si t’agrada el fútbol o si la professora et sembla una policia de paisà frustada. Al treball –universitari- com a la feina, xerrar com a persones de coses de persones malgrat que facis el teu treball et fa menys productiu. NEGATIU PER MALA ACTITUD!

Aquest és un exemple de com els experts en pedagogia (mestres en teoria) interpreten l’avaluació continuada.

La mesura del temps. La fal·làcia dels crèdits ECTS i la mandra del professorat mal reconegut.

L’aplicació d’aquesta aberració sense recursos públics (això no treu que amb recursos públics encara seria pitjor) suposa que el professorat perd molt de temps per investigar. I si no investiga no puja de categoria laboral ni s’estabilitza… perquè per a les Agències de Qualitat la docència és una feina bruta que és millor no tenir en compte. De fet s’avalua al pes “x anys donant classe” un puntet.

Això vol dir que quan menys temps li dediqui a la docència més temps per publicar. Fàcil. La solució màgica que han trobat és agafar becaris que estan fent el doctorat o becaris que estan fent llicenciatura per tal de que els facin les pràctiques: el control, la correcció dels exercicis pesats, … Hi ha inclús qui fa als propis estudiants corregir i puntuar els exercicis dels altres companys. A priori pot semblar fins i tot bo… però no es pot donar a corregir a algú coses que no sap. I això fan. Perquè és més barat (oi que la teva matrícula no s’ha reduït any rere any?). Aquesta és la qualitat de bolonya i la qualitat del que pagues a la matrícula.

Com que donar classe és una merda –tractar amb nosaltres, adolescents irresponsables que no tenim res millor a la vida a fer que anar a la universitat- el que fan és declarar-se irresponsables sobre el teu progrés a la matèria. Els crèdits antics deien “un profe té l’obligació de donar-te 10 hores de classe” ; els crèdits ECTS diuen “ tu tens l’obligació de dedicar entre 25 i 30 hores a aquesta matèria”. Això vol dir que el profe “administra coneixements i controls” i que tu t’ho fas pel teu compte.

Compte! Recorda quant has pagat de matrícula! Tu vas a la uni per a que et disciplinin amb controls i lliurin totxos de fotocòpies o transparències, o perque t’expliquin i es preocupin de que has aprés bé el que t’ensenyen? El crèdit ECTS et fa pagar pel teu propi treball a casa. El profe t’avalua. I punt.

Així, un professor que vol aplicar la metodologia Bolonya el que fa és fer a cop d’ull el càlcul del que es suposa el que tots els estudiants (siguin com siguin , vinguin d’on vinguin) han de dedicar. Després fa una “programació” on diu com TOTS els estudiants han de distribuir el seu temps durant la setmana, el curs,… fora de classe. És a dir, és igual que treballis de tardes o que només puguis fer feina de concentració real els caps de setmana o només dos dies a la setmana – a més d’anar a classe i/o a pràctiques -. No. TU PER APROVAR has de fer això el dilluns, el dimarts allò i cada mes i mig un examen, a més del treball de l’assignatura… Per treure’t l’assignatura primer has d’obeir i, després, si et queda temps, aprendre. La resta és cosa teva. Si suspens és perque ets un vago i com que ets un vago (no és que hagis de treballar per menjar o que tinguis una mare malalta) a l’enemic ni aigua: fora la segona convocatòria. I si vols altre oportunitat: paga. El millor és allò de diverses facultats que per matricular del següent curs t’obliguen a matricular totes les suspeses de cursos anteriors… puguis o no amb tot puguis o no compatibilitzar horaris…La màquina de recaptació no coneix més límit que el que la teva butxaca tingui o la teva capacitat per planter-hi cara des de l’assemblea.

Si mireu les “guies docents” (el que abans es deia, “programa”) la part de contingut és minsa en relació al detall de les especulacions pseudopedagògiques del professorat. Hi ha més detall i referència a com et controlaran que no pas al que has d’aprendre. Perquè? Per que això, el coneixement de veritat, és secundari. AIXÒ ÉS BOLONYA.

EEES a la UAB: Crònica d’un fracàs anunciat

La Comissió de Seguiment de l’aplicació de l’EEES a la UAB ha enllestit el segon informe [*] per encàrrec del Claustre. El contingut de l’informe contradiu les maravelles anunciades sobre una reforma a cost zero sostinguda pel voluntarisme del PDI i PAS i aplicada sense reflexió ni discussió.

 

Les 27 pàgines es distrubeixen en una primera part descriptiva dels resultats obtinguts i una segona part de propostes i seguiment de les actuacions proposades al primer informe.

La part descriptiva dels resultats de les enquestes, reunions i taules rodones fetes durant el 2007 i el 2008 és molt aclaridora de la percepció de l’aplicació de les Proves Pilot. La primera part indaga sobre la visió general de l’EEES a la UAB recull cites :

“Els tres col·lectius (estudiants, professorat i personal d’administració i serveis) valoren negativament l’increment de l’esforç que suposen les noves metodologies. Bona part de l’increment i sensació d’excés de feina es deu a un abús del nombre de treballs, dels quals no sempre se’n treu el profit suficient.” […]Es perceben dubtes entre el professorat sobre si els nous mètodes d’ensenyament “entrenen” més que “ensenyen“, i sobre si tot el professorat està capacitat per a formar en determinades competències (presentacions en públic, tercer idioma, TIC, etc.).”

L’informe ofereix una visió molt negativa referent a la percepció unànime de les dificultats objectivas per a compaginar els estudis i la feina entre els estudiants, la detecció d’un increment de l’absentisme a les aules relacionat amb aquest fet: “Hi ha coincidència absoluta entre els col·lectius i els centres a l’hora de parlar de la dificultat de compatibilitzar l’estudi i la feina.” […] “El professorat es queixa d’algunes de les conseqüències que ha comportat la reestructuració, com per exemple l’augment de l’absentisme del estudiants”.

Pel que fa a la metodologia i direcció política del procés és notable la percepció de “la incertesa del procés d’experimentació”, “precipitació del procés” i “manca d’anticipació de les problemàtiques” per a concluir, estudiants i professors en que “hi ha hagut una manca de reflexió i que l’aplicació s’ha fet a corre-cuita.”: “Gairebé la meitat dels centres convenen a senyalar que l’adopció d’aquests objectius (és a dir, la incorporació al procés d’adaptació a l’EEES) ha estat realitzada per imposició de l’Equip de Govern i no per acord consensuat”.

El professorat afegeix a les preocupacions abans descrites la manca d’un sistema de valoració de l’activitat del professor que ha estat diversificada i sovint ha crescut sense cap reconeixement. Una problemàtica semblant assenyala el PAS en relació a la coexistència del pla vigent amb les proves amb crèdits ECTS sense el degut reconeixement o suport. Aquesta queixa ha estat recentment amplificada mitjantçant la carta de tots els Gestors Acadèmics contra les mesures proposades per Gerència per aquest col·lectiu.

Finalment, cal destacar l’aspecte clau de reforma: la manca de recursos. En aquest aspecte la postura és unànime:

“La política de “cost zero” és àmpliament criticada, cosa que ha generat efectes personals negatius (cansament i desgast emocional en el professorat) i moltes tensions. No hi ha recursos per poder implantar correctament els canvis de metodologia i no es creu possible mantenir la pretensió que aquests canvis es puguin dur a terme amb un “cost zero”, atès que es consideren imprescindibles les reformes dels espais i l’increment de les dotacions docents.

La disminució de la mida dels grups de classe implica l’assumpció d’un cost addicional per a la implementació, i per tant es considera que la transformació que es pretén no pot realitzarse sense avaluar-ne el cost real i que no s’hauria d’abordar des de l’òptica del “cost zero”.

“Una conseqüència del canvi metodològic que es presenta com a indesitjada […] és la poca compatibilitat que hi ha dels estudis amb avaluació continuada amb el treball dels estudiants, cosa que es podria pal·liar amb una bona política pública de beques.” En relació a aquest aspecte es convenient fer esment de les recents declaracions del Secretari dEstat dUniversitats, en Màrius Rubiralta: “El grado debe ser con becas y el máster con créditos-renta”.


Malgrat aquest rosari de decepcions i de queixes obertes que no fan sinò reflectir el que els estudiants porten anys denunciant i describint, la Comissió no es planteja cap mesura extraordinària que no sigui proseguir amb la reforma. En lloc de demanar la implementació dun sistema de beques propis per a estudiants de llicenciatura i diplomatura – i no treball encobert com són ara les beques de col·laboració- es proposa una via lenta per als estudis. En lloc dobrir un debat públic i obert, es persisteix en fragmentar lanàlisi i el debat per col·lectius tot i que linforme fa recull sistemàticament lexistència duna problemàtica clau i base transversal: no sacompleixen els objectius; els docents, els treballadors dadministració i serveis treballen més sense reconeixement; els estudiants viuen un cicle de hiperproducció intel·lectual sense sentit pedagògic i creixent colonització de les seves vides (a sobre pagant per això) i no hi ha mitjans econòmics , i ni tan sols lestudi de quans diners públics caldrien per tirar-ho endavant! És necessari recordar que una de les reivindicacions de la vaga del 6 Març per part del Comitè de Vaga va ser que no saprovés cap pla destudis sense una memòria econòmica del seu cost. Sembla que aquesta reivindicació també era inassumiblepel Rector.

ja coneixes ESPECIAL BOLONYA??

ESPECIAL BOLONYA és la web que la comunitat universitaria te com a referència en la implantació de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) o popularment conegut com a Pla Bolonya.

Des de aquest web tindreu accés a tota la informació que des dels organs oficials se’ns està amagant. Si vols accedir al web només cal que cliquis la imatge.

Què està passant amb la Llicenciatura de Sociologia?

El proper Consell de Govern, el del dilluns 9 de juny, hi ha un punt molt estrany.

El punt és el 5.1 (http://magno.uab.es/o-coordinacio-institucional/CONSELL/Punt-05-1/Punt-05-1-Consell-Govern.htm)  i si toquem el document que hi ha adjuntat podrem veure que  el grau de sociologia apareix en l’annex (http://magno.uab.es/o-coordinacio-institucional/CONSELL/Punt-05-1/Punt-05-1_annex.pdf).

Aquest document serveix per aprovar el Grau de Sociologia, o sigui és perquè passem de ser Llicenciats a Graduats -com a la ESO-.

Ara bé, això encara no està aprovat ni a la junta de la Facultat, així doncs de que serveix la Junda de Facultat? Ens han preguntat als estudiants el que volem fer?

En referèndum el resultat va ser molt clar: el 98% dels estudiants no volien el nou pla d’estudis, que és el que permetrà definitivament aplicar el Pla Bolonya a la nostra facultat i fa que passem de ser Llicenciat a simples Graduats.

Vols que s’aprovin els nous plans d’estudi? (aplicació pla de Bolonya)

L’assemblea com a òrgan legítim de representació dels estudiants demana la vostra opinió sobre aquest pla d’estudis que es vol aprovar per poder aplicar definitivament l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES) o conegut popularment com “El Pla Bolonya”.

Aquest nou pla d’estudis permetrà que les llicenciatures que es cursen a la nostra facultat, la llicenciatura de Ciències Polítiques i la de Sociologia, passin a ser Graus.

Tot i que des de la Junta de Facultat i el Rectorat de la UAB se’ns diu que Bolonya no ens perjudicara. Però l’ensenyament públic i de qualitat a dia d’avui ja comencen a ressentir-se davant processos com la precarització del personal, la reducció de les beques, l’augment de les taxes,…

Tot i que sembla impossible poder parar aquesta ofensiva a la Independència i la Pluralitat de la Universitat Pública altres facultats de la UAB, com Comunicació i Traducció, han aconseguit parar els plans d’estudis de les seves respectives facultats. Nosaltres també ho podem aconseguir!

Es per això que l’Assemblea de CCPP i Sociologia convoca a tota la comunitat estudiantil a Referèndum el proper dimarts dia 27 de maig. Són els teus estudis i tu has de decidir?

Amb el resultat d’aquest referèndum podrem portar la opinió real dels i les estudiants a la Junta de la Facultat. Creiem que aquesta és l’única manera de que el deganat escolti d’una vegada per totes l’opinió dels i les estudiants.

PARTICIPA, EL TEU FUTUR

ESTÀ EN JOC!