EEES. Crònica d’un fracàs anunciat (II). Pla d’Estudis de Sociología (UAB)

Desprès de la publicació del Segon Informe de Seguiment de les Proves Pilot dels Graus a diferents facultats de la UAB, arriven reformes dels plans d’estudi que, lluny de criticar efectes que ja preveien els estudiants i professors crítics amb la reforma, es reafirmen en la seva inevitabilitat.

Parlem, p.e. de l’increment de la taxa d’abandonament dels estudis universitaris. Al juliol, la Comissió de Seguiment de l’EEES a la UAB va emetre un segon informe sobre la percepció de la reforma al campus per encàrrec del Claustre General. Les conclusions de l’informe són clares i confirmen el que les assemblees d’estudiants venien anunciant des de fa anys. Hi ha un rebuig unànime a la implementació “a cost zero” de la reforma entenent que la prova pilot han suposat una sobrecàrrega a gestió acadèmica, al professorat i a l’estudiantat no reconeguda laboralment i amb una més que dubtosa millora del rendiment i de l’aprenentatge: “Els tres col·lectius (estudiants, professorat i personal d’administració i serveis) valoren negativament l’increment de l’esforç que suposen les noves metodologies. Bona part de l’increment i sensació d’excés de feina es deu a un abús del nombre de treballs, dels quals no sempre se’n treu el profit suficient.” […]Es perceben dubtes entre el professorat sobre si els nous mètodes d’ensenyament “entrenen” més que “ensenyen”. D’altra banda es registra un increment de l’absentisme estudiantil a les aules relacionat amb la incompatibilitat entre els estudis i el treball remunerat, preocupació reiteradament manifestada a les taules rodones, entrevistes i enquestes en que es basa l’estudi.

Fullejant la proposta de nou pla d’estudis de la UAB per a Sociologia (una de les titulacions pilot incloses a l’informe) recull dades de l’Oficina de Gestió de la Informació de la UAB a on, curiosament només s’esmenten dades de graduació i d’abandonament d’estudis prèvies a la implantació de les proves pilot (van començar al curs 2003-2004), la qual cosa no deixa de sorprendre tenint indicis de que, pot-ser, la situació ha empitjorat…

Pel que fa a la taxa de graduació (quants dels van entrar i finalment es treuen el títol):

“De acuerdo con la información disponible en la Oficina de Gestión de la Información de la UAB, esta tasa ha oscilado entre el 17% y el 34% a lo largo del período transcurrido entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003. El último dato precisamente es el más negativo”. És per això, que l’objectiu que es proposa el nou pla d’estudis és una taxa de graduació del 30%”. Poc ambiciòs podriem dir.

Pel que fa a la taxa d’abandonament: “De acuerdo con la información disponible en la Oficina de Gestión de la Información de la UAB, el valor mínimo de esta tasa ha sido 33% y el máximo 55% entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003. De nuevo, el último dato precisamente es el más negativo, y refleja en este caso una tendencia común a muchas titulaciones de la misma universidad.”

Amb la qual cosa, sembla “raonable”  una taxa d’abandonament del 40% !!!

El que és encara més curiós és com, una titulació consagrada a l’estudi de les desigualtats socials i que encara conserva una línea d’especialització en sociologia de l’educació, dóna com a explicació de la taxa de graduació i de la taxa d’abandonament la “desorientació” dels estudiants de batxillerat i, en segon lloc, que un percentatge no determinat d’estudiants estudia i treballa simultàniament[1]…cap menció a l’absència de beques o a que les noves titulacions fan que sigui més important seguir regles que no pas aprendre…, sovint en contradicció amb jornades laborals de subsistència, com reflecteixen moltes de les opinions de l’informe de seguiment de l’EEES.

NOTA: Les cites són en castellà perque, donat que hi ha pressa la UAB no es pot permetre el luxe d’anar traduïnt de llengües minoritàries a la llengua de l’imperi quan d’això depèn tramitar el més aviat possible els plans d’estudi i treure subvencions simbòliques.


[1] “Observamos dos factores que podrían explicar esta realidad. En primer lugar, para los estudiantes de bachillerato y de primer curso, es muy difícil predecir en qué consisten los estudios en sociología. Aunque se observa un cierto interés de estudiantes mayores de 25 años, éstos todavía son un colectivo muy reducido en la Facultad. Por tanto, este contexto propicia que muchos estudiantes revisen su primera elección después del primer curso. En segundo lugar, una gran parte del alumnado de sociología termina sus estudios en seis o siete años (en lugar de los cuatro o cinco que contempla la tasa) porque combina la carrera con un empleo”.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s